Име и фамилия длъжност образование предмети

класно

рък-во

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ
1 Николай Широв директор магистър

Математика

Физика

-
2 Славка Георгиева пом.директор магистър

История

Английски език

-
3 Кремена Димова психолог магистър

Психология

Социална педагогика

-
4 Кремена Люцканова учител ПГ бакалавър Предучилищна, начална и специална педагогика ПГ 1
5 Станислава Иванова учител ПГ магистър Предучилищна и начална педагогика с Английски език ПГ 2
6 Елена Бабачева учител магистър Начална педагогика с Английски език 1 а
7 Десислава Иванова учител магистър Предучилищна и начална педагогика 1 б
8 Недка Лабинска учител магистър Предучилищна и начална педагогика 2 а
9 Даниела Проданова учител магистър Предучилищна и начална педагогика 2 б
10 Нина Димитрова учител магистър Начална педагогика 3
11 Мариана Бояджиева учител магистър Начална педагогика 4 а
12 Валентина Христова учител магистър Предучилищна и начална педагогика 4 б
13 Гергана Тофтисова учител магистър Начална педагогика с Английски език -
14 Яница Дюлгерова възпитател бакалавър Начална педагогика с Английски език ПИГ 1 а
15 Мариана Пенева възпитател магистър Предучилищна и начална педагогика ПИГ 1 б
16 Николина Маринова възпитател магистър Начална педагогика ПИГ 2
17 Радеа Бодурова възпитател бакалавър Предучилищна и начална педагогика ПИГ 3
18 Даниела Колева възпитател бакалавър Предучилищна и начална педагогика ПИГ 4
19 Маргарита Иванова учител бакалавър

БЕЛ

Английски език

5 а
20 Живка Желева учител бакалавър

История

География

5 б
21 Мариана Костова учител магистър

Математика

Физика, ИТ

6
22 Нина Генчева учител магистър

Химия

Физика

7 а
23 Гергина Славова учител магистър БЕЛ, ИИ 7 б
24 Петко Петков учител магистър

БЕЛ

Технологии

8
25 Милица Мартева учител магистър Математика, ИТ -
26 Мартин Банчев учител бакалавър ФВС -
27 Виолета Гьонева възпитател магистър Химия, Физика, ИТ ПИГ 5
28 Виктория Колева лектор магистър Музика -
29 Кузман Кузманов ресурсен учител магистър Специална педагогика -
30 Красимира Папачева ресурсен учител магистър Специална педагогика и Логопедия -
  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
1 Марияна Маринова ЗАС магистър Икономика -
2 Русалка Михова домакин средно - -
3 Нейка Атанасова хигиенист средно - -
4 Радостина Нейчева хигиенист средно - -
5 Сийка Димитрова хигиенист средно - -
6 Петър Тодев огняр средно - -
7 Иван Вълчанов охрана средно - -
8 Дора Лозанова фелдшер бакалавър - -
   
© ALLROUNDER