АРХИВ - юбилей - 2013

Детайли

 

      07.12.2012г.

 

 

Публикация на сайта на Библиотека „Родина“ гр. Стара Загора по случай честване на патронния празник на ОУ „Георги Райчев“.

 

Публикация на сайта на Детския отдел на Библиотека „Родина“ гр. Стара Загора – ученици от ОУ „Г.Райчев“ представят изработените от тях презентации за конкурса по случай патронния празник на училището + литературно четене на произведения от писателя Г. Райчев.


 

   
© ALLROUNDER