Бюджет 2024

 

Бюджет 2023

Годишен финасов отчет за 2023 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2023 до 31.12.2023 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2023 до 31.12.2023 година 

Отчет на бюджета от 01.01.20232 до 31.12.2023 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2023 до 30.09.2023 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2023 до 30.09.2023 година 

Отчет на бюджета от 01.01.20232 до 30.09.2023 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2023 до 30.06.2023 година

Отчет на бюджета от 01.01.2023 до 30.06.2023 година

Отчет на бюджета от 01.01.20232 до 30.06.2023 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2023 до 31.03.2023 година 

Отчет на бюджета от 01.01.20232 до 31.03.2023 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

 

 

Бюджет 2022

Годишен финасов отчет за 2022 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 31.12.2022 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 31.12.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 30.11.2022 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 30.11.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 31.10.2022 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 31.10.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 30.09.2022 година

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 30.09.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 31.08.2022 година

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 31.08.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 31.07.2022 година

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 31.07.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 30.06.2022 година

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 30.06.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 31.05.2022 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 31.05.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 30.04.2022 година

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 30.04.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 31.03.2022 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 31.03.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2022 до 28.02.2022 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2022 до 28.02.2022 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Бюджет 2021

Годишен отчет за дейността на училището

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.10.2021 до 31.12.2021 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 31.12.2021 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 30.11.2021 година

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 30.11.2021 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.10.2021 до 31.10.2021 година

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 31.10.2021 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 30.09.2021 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 30.09.2021 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 31.07.2021 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 31.07.2021 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 30.06.2021 година

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 30.06.2021 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД", ППО

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 30.04.2021 година 

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 30.04.2021 годинa по програми на ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 31.03.2021 година (подробен)

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 28.02.2021 годинa по програми на ЕС "Нов шанс", ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 28.02.2021 година

Отчет на бюджета от 01.01.2021 до 31.01.2021 годинa по програми на ЕС "Нов шанс", ЕС "АПСПО""Подкрепа за успех"ЕС "ОУД"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2021 до 31.01.2021 година

Бюджет 2020

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс", ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.11.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс", ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 30.11.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.10.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс", ЕС "АПСПО", "Подкрепа за успех", ЕС "ОУД"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.10.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.09.2020 годинa по програми на ЕС "ОУД"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.09.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 30.09.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.09.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 30.09.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.08.2020 годинa по програми на ЕС "ОУД"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.08.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 31.08.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.08.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.08.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.07.2020 годинa по програми на ЕС "ОУД"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.07.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 31.07.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.07.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.07.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.06.2020 годинa по програми на ЕС "ОУД"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.06.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 30.06.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.06.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 30.06.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.05.2020 годинa по програми на ЕС "ОУД"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.05.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 31.05.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.05.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.05.04.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.04.2020 годинa по програми на ЕС "ОУД"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.04.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 30.04.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 30.04.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 30.04.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.03.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 31.03.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.03.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.03.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 29.02.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 29.02.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 29.02.2020 годинa по програми на ЕС "Нов шанс"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 29.02.2020 година

Отчет на бюджета от 01.01.2020 до 31.01.2020 годинa по програми на ЕС "АПСПО"

Отчет на бюджета от 01.01 - 31.01.2020 годинa по програми на ЕС "Подкрепа за успех"

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.01.2020 година

Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2019 до 30.12.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.12.2019 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2019 до 30.11.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.11.2019 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2019 до 31.10.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.10.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.09.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.08.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.07.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.06.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.05.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.04.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.03.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 28.02.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.01.2019 година

 

Бюджет 2018

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.10.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.10.2018 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.09.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.09.2018 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.03.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.03.2018 година

 

Бюджет 2017

Доклад за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 31.12.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.09.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.03.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 28.02.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.01.2017 година

2016 година

Доклад за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.11.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.10.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.09.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.08.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.07.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.06.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.05.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.04.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.03.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 29.02.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.01.2016 година

   
© ALLROUNDER