Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2019 до 30.12.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.12.2019 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2019 до 30.11.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.11.2019 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2019 до 31.10.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.10.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.09.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.08.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.07.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.06.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.05.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 30.04.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.03.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 28.02.2019 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2019 до 31.01.2019 година

 

Бюджет 2018

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.10.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.10.2018 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.09.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.09.2018 година

Отчет за касовото изпълнение по ОП НОИР от 01.01.2018 до 31.03.2018 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2018 до 31.03.2018 година

 

Бюджет 2017

Доклад за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 31.12.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.09.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.03.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 28.02.2017 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2017 до 30.01.2017 година

2016 година

Доклад за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.11.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.10.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.09.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.08.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.07.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.06.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.05.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.04.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 31.03.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 29.02.2016 година

Отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2016 до 30.01.2016 година