ГРАФИК за контролните работи за II учебен срок на учебната 2015/2016 г.

Детайли

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАЙЧЕВ”

ГРАФИК НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА   II  СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

 

Клас

предмет

V a

V б

VI

текущи контролни

изходно ниво

текущи контролни

изходно ниво

текущи контролни

изходно ниво

Български език и литература ЗП

10.03.

10.05.

кл.работа

02.06.

25.02.

28.04.

кл.работа

16.05.

10.03.

27.04.

кл.работа

02.06.

Английски език

19.02

15.04.

03.06.

 

19.02.

15.04.

03.06.

 

08.03

12.04.

70.06.

 

Математика ЗП

15.03.

17.05.

кл.работа

06.06.

01.03

15.04.

12.05.

кл.работа

29.02.

29.03.

17.05.

кл. работа

01.06.

Информационни технологии

26.02.

22.04.

-

10.03.

21.04.

-

05.10.

21.03.

История и цивилизация

-

11.05.

-

11.05.

11.04.

-

География и икономика

12.04.

-

12.04.

-

26.04.

-

Човекът и природата

18.05.

07.06.

 

17.05.

06.06.

 

28.09.

17.03.

Биология и ЗО

-

-

-

-

-

-

Физика и астрономия

-

-

-

-

-

-

Химия и ООС

-

-

-

-

-

-

 

Клас

предмет

VII а

VII б

VIII

 

текущи контролни

изходно ниво/НВО

текущи контролни

изходно ниво/НВО

текущи контролни

изходно ниво

Български език и литература ЗП

24.03.

28.04.

кл.работа

18.05.

24.03.

28.04.

кл.работа

18.05.

22.02.

16.05.

кл.работа

 

Английски език

30.03.

27.05.

30.03.

27.05.

 

25.02.

29.03.

26.04.

Математика ЗП

14.03.

18.04.

12.05.

кл. работа

20.05.

14.03.

18.04.

12.05.

кл.работа

20.05.

01.03.

21.04.

30.05.

кл.работа

Информационни технологии

07.03.

-

11.03.

 

-

11.03.

 

03.06.

 

История и цивилизация

11.04.

26.05.

11.04.

26.05.

09.05.

06.06.

География и икономика

21.04.

26.05.

21.04.

26.05.

24.04.

01.06.

Човекът и природата

-

-

-

-

-

-

Биология и ЗО

15.02.

30.05.

15.02.

30.05.

15.03.

11.05.

Физика и астрономия

25.02.

30.05.

 

30.05.

-

19.05.

Химия и ООС

17.02.

30.05.

13.04.

30.05.

19.02.

-

  

график /контролни, класни/

Детайли

ГРАФИК за контролните и класни работи за I учебен срок на учебната 2019/2020 г. - 1-4 клас

ГРАФИК за контролните  и класни работи за I учебен срок на учебната 2019/2020 г. - 5-8 клас

Подкатегории

   
© ALLROUNDER