ПРИЕМ 2024/2025г.

Детайли

прием първи клас План-прием за учебната 2024/2025 година

 •   подготвителна група

 

 • Деца в подготвителна група
 • Ученици в 1-ви и 7-ми клас

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

  • Модерно образование, което се осъществява от висококвалифицирани и опитни  педагози, доказали своя професионализъм.
  • Индивидуален подход в обучението.
  • Факултативни часове по английски език и информационни технолигии за всички паралелки в първи клас.
  • Целодневна организация на учебния процес, като за  всяка паралелка е предвидена група за ЦДО.
  • Създадена е дежурна сборна група, която работи за Ваше удобство всеки ден от  17:30 до 18:30ч.
  • Екипът ни за личностна подкрепа включва психолог, ресурсен учител и логопед.
  • Осигурено е столово хранене – топъл обяд, при желание от Ваша страна, както и училищен бюфет. 
  • В училището ни  Вашето дете може да се включи в извънкласни дейности – група по вокално пеене и танцов клуб.
  • Класните стаи на първокласниците са обособени в отделно крило, където нямат достъп по-големите ученици.
  • Осигурени са шкафчета в класните стаи.
  • Учениците са задължени да ходят с униформи.
  • Училището разполага с медицинско лице.
  • Въведен е строг пропускателен режим и охрана, които гарантират сигурността на Вашето дете в училище.

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/ или     декларация, че детето не е посещавало детска градина
 2. Акт за раждане на детето/ксерокопие/
 3. Заявление за записване от родителя - можете да го изтеглите от тук 

 


 РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ 

1.  Училището работи на едносменен режим на обучение.

 2. Начален час на учебните занятия:

8.00ч. за всички ученици

ІІ. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"

 
 

час

1- 2 клас - І смяна –

                       35 мин.

час

3 - 4  клас - І смяна - 40 мин.

час

5 - 7  клас - І смяна - 40 мин.

1

8:00 - 8:35

1

08:00 - 08:40

1

08:00 – 08:40

2

8:45 - 9:20

2

08:50 - 09:30

2

08:50 – 09:30

голямо междучасие  30 мин.

голямо междучасие 20 мин.

3

09:40 – 10:20

3

9:50 - 10:25

3

09:50 - 10:30

голямо междучасие  25 мин.

4

10:35 - 11:10

4

10:40 - 11:20

4

10:45 -11:25

5

11:20 - 11:55

5

11:30 - 12:10

5

11:35 – 12:15

6

12:05 – 12:40

6

12:20 – 13:00

6

12:25 – 13:05

7

13:10 – 13:50

 

 

  

   
© ALLROUNDER