седмична програма 2019/2020

Детайли

Седмична програма НАЧАЛЕН ЕТАП-първи срок

Седмична програма ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП-първи срок

Седмична програма ПИГ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"
 
 
час

1- 2 клас - І смяна –

                       35 мин.

час 3 - 4  клас - І смяна - 40 мин. час 5 - 7  клас - І смяна - 40 мин.
1 8:00 - 8:35 1 08:00 - 08:40 1 08:00 – 08:40
2 8:45 - 9:20 2 08:50 - 09:30 2 08:50 – 09:30
  голямо междучасие 30 мин.   голямо междучасие 20 мин. 3 09:40 – 10:20
3 9:50 - 10:25 3 09:50 - 10:30   голямо междучасие 25 мин.
4 10:35 - 11:10 4 10:40 - 11:20 4 10:45 -11:25
5 11:20 - 11:55 5 11:30 - 12:10 5 11:35 – 12:15
6 12:05 – 12:40 6 12:20 – 13:00 6 12:25 – 13:05
        7 13:10 – 13:50
   
© ALLROUNDER