Име Позиция Телефон Област
Николай Широв директор 0876258058 Стара Загора
Виолета Гьонева зам.-директор по учебната д-ст 0887093404 Стара Загора
Тодорка Лозанова медицински фелдшер 0884182235 Стара Загора
канцелария 042672289 Стара Загора

Подкатегории

   

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

   
© ALLROUNDER