Детайли

 РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ 

 1.  Училището работи на едносменен режим на обучение.

 2. Начален час на учебните занятия: 8.00ч.   

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"  
 
час

1- 2 клас - І смяна –

35 мин.

час

3 - 4  клас - І смяна –

40 мин.

час

5 - 7  клас - І смяна –

40 мин.

1 8:00 - 8:35 1 08:00 - 08:40 1 08:00 – 08:40
2 8:45 - 9:20 2 08:50 - 09:30 2 08:50 – 09:30
  голямо междучасие  30 мин.   голямо междучасие 20 мин. 3 09:40 – 10:20
3 9:50 - 10:25 3 09:50 - 10:30   голямо междучасие  25 мин.
4 10:35 - 11:10 4 10:40 - 11:20 4 10:45 -11:25
5 11:20 - 11:55 5 11:30 - 12:10 5 11:35 – 12:15
6 12:05 – 12:40 6 12:20 – 13:00 6 12:25 – 13:05
        7 13:10 – 13:50
   
© ALLROUNDER