Анкети за изследване на използването на ИКТ в българските училища

Детайли

От Регионално Управление на Образованието, гр. Стара Загора:

Уважаеми учители/ученици,

Във връзка с проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” провеждаме анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища. Проучването е некомерсиално, а анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ.

Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас, като бъдат изведени препоръки в тази насока.

Анкета за учители: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetMLFNyOblU_09-Wll5k4BajfSn6ivF3ZJpos0_xedHbrxsA/viewform

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link

Анкета за ученици от 8-ми до 12-ти клас: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IzS1co8uAdb0YYRmQWNn7J_RuY0mg2zRlShIqM1DDgH9iQ/viewform?usp=sf_link

Ще сме благодарни, ако разпространите широко анкетите сред педагогическата общност. Така ще имаме възможност да съберем повече отговори и да направим по-достоверни заключения.

Повече информация за проекта може да се намери на сайта:

http://hsi.iccs.bas.bg/projects/MPIKT/

Предварително благодарим за отделеното време!

Ръководител на проекта,

Д-р Елена Паунова-Хубенова

   
© ALLROUNDER