ПРИЕМ 2023/2024г.

Детайли

 Ние сме ...(виж тук)            План-прием за учебната 2023/2024 година

 •   подготвителна група

 

 • Деца в подготвителна група
 • Ученици в 1-ви и 7-ми клас
 • Ученици в самостоятелна форма на обучение

ЗА ВАС ПЪРВОКЛАСНИЦИ УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 • Ранно чуждоезиково обучение - английски език
 • Обучение по информационни технологии в 2 нови компютърни кабинета
 • Учители-специалисти  с богат професионален опит 
 • Психолог
 • Медицински кабинет
 • Ресурсен кабинет
 • Столова с топла храна
 • Целодневно обучение
 • Извънкласни дейности

 ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал/ или     декларация, че детето не е посещавало детска градина
 2. Акт за раждане на детето/ксерокопие/
 3. Заявление за записване от родителя - можете да го изтеглите от тук 

 


 РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ 

1.  Училището работи на едносменен режим на обучение.

 2. Начален час на учебните занятия:

8.00ч. за всички ученици

ІІ. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"

 
 

час

1- 2 клас - І смяна –

                       35 мин.

час

3 - 4  клас - І смяна - 40 мин.

час

5 - 7  клас - І смяна - 40 мин.

1

8:00 - 8:35

1

08:00 - 08:40

1

08:00 – 08:40

2

8:45 - 9:20

2

08:50 - 09:30

2

08:50 – 09:30

голямо междучасие  30 мин.

голямо междучасие 20 мин.

3

09:40 – 10:20

3

9:50 - 10:25

3

09:50 - 10:30

голямо междучасие  25 мин.

4

10:35 - 11:10

4

10:40 - 11:20

4

10:45 -11:25

5

11:20 - 11:55

5

11:30 - 12:10

5

11:35 – 12:15

6

12:05 – 12:40

6

12:20 – 13:00

6

12:25 – 13:05

7

13:10 – 13:50

 

 

  

   
© ALLROUNDER