седмична програма 2022-2023

Детайли

Седмична програма НАЧАЛЕН ЕТАП- втори срок

Седмична програма ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП- втори срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"
 
час

1 – 2 клас  –

   35 мин.

час

3 - 4  клас - 

 40 мин.

час

5 - 7  клас 

 40 мин.

1 8:10 - 8:45 1 08:00 - 08:40 1 07:50 – 08:30
2 8:55 - 9:30 2 08:50 - 09:30 2 08:40 – 09:20
 

голямо междучасие

 30 мин.

 

голямо междучасие

30 мин.

3 09:30 – 10:10
3 10:00 - 10:35 3 10:00 - 10:40  

голямо междучасие

30 мин.

4 10:45 - 11:20 4 10:50 - 11:30 4 10:40 -11:20
5 11:30 - 12:05 5 11:40 - 12:20 5 11:30 – 12:10
6   6 12:25 – 13:05 6 12:20 – 13:00
        7 13:10 – 13:50
   
   
© ALLROUNDER