седмична програма 2021-2022

Детайли

Седмична програма НАЧАЛЕН ЕТАП- втори срок

Седмична програма ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП- втори срок

Седмична програма ПИГ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ"
 
 
час

1 клас  –

        35 мин.

2 клас - 

35 мин.

час

3 - 4  клас - 

 40 мин.

час

5 - 7  клас 

 40 мин.

1 8:10 - 8:45 8:00 - 8:35 1 08:00 - 08:40 1 07:50 – 08:30
2 8:55 - 9:30 8:45 - 9:20 2 08:50 - 09:30 2 08:40 – 09:20

голямо междучасие

 30 мин.

голямо междучасие

30 мин.

голямо междучасие

30 мин.

3 09:30 – 10:10
3 10:00 - 10:35 9:50 - 10:25 3 10:00 - 10:40

голямо междучасие

30 мин.

4 10:45 - 11:20 10:35 - 11:10 4 10:50 - 11:30 4 10:40 -11:20
5 11:30 - 12:05 11:25 - 12:00 5 11:40 - 12:20 5 11:30 – 12:10
6 6 12:30 – 13:10 6 12:20 – 13:00
7 13:10 – 13:50
   
© ALLROUNDER